Для зміцнення засвоєного матеріалу та закріплення знань, які отримали наші студенти за час лекційних  годин, велике значення має органічне поєднання практики з теорією.

Доцільне використання матеріалів у будівництві можливе тільки тоді, коли майбутні спеціалісти-будівельники добре знають промислові та цивільні споруди, будівельні конструкції, їх особливості при різних умовах експлуатації. У практичній діяльності і при виконання навчальних завдань треба користуватися довідковою і нормативною літературою, а також державними стандартами.

 

 Так 15 жовтня 2014 р. разом із викладачами спеціальних дисциплін група будівельників БЕС-12 провела практичне заняття на виробництві. Мета відвідування - підготовка матеріалу для написання курсових проектів з предметів «Будівельні конструкції» і «Основи розрахунку будівельних конструкцій», а також набуття професійних навичок.

Багато цікавого і корисного побачили наші студенти. Фасади та підйомно-транспортне обладнання промислових будівель, виробничі цеха, будівельні конструкції та все те, що необхідно для того, щоб розробити курсові проекти.